služby a produktyVše co potřebujete vědět

Projekční činnost

Oblasti energetiky se věnujeme přes 20 let. Zaměřujeme se jak na komerční, tak soukromý sektor. Našim zákazníkum nabízíme široké spektrum služeb, jako například:

  • autorizované dokumentace pro územní rozhodnutí či stavební povolení
  • realizační projektové dokumentace energetických staveb do 52kV
  • dokumentace ve stupních pro provedení stavby (DPS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Tvoříme také nabídkové studie a rozpočty staveb. Zajišťujeme autorské a technické dozory staveb včetně vedení realizací.

Montáže, nastavení a monitoring fotovoltaických elektráren

Elektrárny navrhujeme na míru a stavíme na klíč - pro domácnosti i firmy. Vypracujeme projektovou dokumentaci, fotovoltaiku nainstalujeme a nastavíme dle Vašich potřeb. Bezpečně, rychle a vždy výhradně z prémiových komponentů.

Rádius naší působnosti tvoří Morava, převážně potom Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Elektro revize

Revize je nutná pro ověření bezpečnosti a technického stavu. Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda stav instalace odpovídá projektové dokumentaci a předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, je možné zařízení bezpečně používat. Pokud však revize odhalí nedostatky či nesrovnalosti, je nezbytné provést náležité úpravy a opravy, aby byl zajištěn správný a bezpečný provoz.

Záruční a pozáruční servis

Aby fotovoltaika bezpečně, dobře a dlouho sloužila svému účelu, je potřeba provádět pravidelnou údržbu. Čas od času očistit skla panelů, zkontrolovat pevnost konstrukcí, vyloučit skryté problémy termokamerou a tak podobně.
Využíjte proto všech výhod Servisní smlouvy a starosti o vaší elektrárnu přenechte nám.

V rámci Servisní smlouvy se nejčastěji staráme o:

  • údržbu, monitoring a reportování stavu a výroby elektrické energie FVE
  • zajištění pravidelných revizí elektro NN
  • provádění údržby, oprav a dalších prací nebo služeb

Dotace a legislativa

Veškeré papírování okolo dotací vyřídíme v maximální možné míře za Vás.

Hlavním programem pro fotovoltaiku je Nová zelená úsporám. Tento program spravuje Státní fond životního prostředí. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí, proto se podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie.

Dotační programy výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Návratnost je bez dotací ve veliké nevýhodě, zvláště při současném zvyšování cen potřebných technologií a komponent.